Yeşil Kartlıların Göz Muayene Katılım Payları Gözlükçülerde Alınacak


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Sayı :B.07.0.BMK.0.18.100. 20.03.09 * 3412
Konu:Tedavi Yardımı
Bilindiği üzere, (7) sıra numaralı Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ
(Bundan sonra Tebliğ olarak ifade edilecektir.) 31/12/2008 tarihli ve 27097 (7. Mükerrer)
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.
Söz konusu Tebliğde aşağıda belirtilen değişiklik ve düzenlemelerin yapılması gerekli
görülmüştür.
1. Tebliğin “Yeşil kart verilenlerin muayene katılım payının tahsili” başlıklı 7.2 nci
maddesinin 1, 2 ve 4 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Yeşil kart verilerek tedavisi sağlanan kişilerin muayene katılım payı, reçete ile eczaneye
müracaat esnasında kurumla anlaşması olan eczane tarafından, göz muayenelerine ait katılım
payı ise optikçiye müracaat esnasında kurumla anlaşması olan optikçi tarafından hak
sahibinden tahsil edilir. Yeşil kart verilen kişilerden eczane/optikçi tarafından katılım payı
olarak tahsil edilen tutar, kurum tarafından eczanenin/optikçinin alacağından mahsup edilir.
Yeşil kartlı kişiler adına sağlık kurum ve kuruluşlarında düzenlenen her bir reçete veya
gözlük reçetesi için bu Tebliğde belirtilen tutarlarda katılım payı alınacaktır. Katılım payları,
eczaneler veya optikçiler tarafından düzenlenmekte olan döküm listelerinde gösterilecektir.
Katılım payı, eczane ve optikçi tarafından bu Tebliğe ekli Form (EK–3) doldurulmak
suretiyle kuruma bildirilecektir. Bildirim sonrasında kurum tarafından katılım payının toplam
tutarı kadar eczane veya optikçiye eksik ödeme yapılacaktır.
2. Tebliğe ekli Form (EK–3) de yer alan “Eczacı” ibaresi “Eczacı/Optikçi” şeklinde
değiştirilmiştir.
3. Bu Genelge 20.03.2009 tarihinde yürürlüğe girer.
Bilgilerini, gereğinin buna göre yapılmasını ve durumun iliniz dâhilindeki tüm
muhasebe birimlerine duyurulmasını arz ve rica ederim.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara