Stok Fazlası Malzemelerin Muhasebeleştirilme İşlemleri Örneği


BEDELSİZ DEVİR
DEMİRBAŞ:
Örnek
(A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri 100.000 YTL, Birikmiş Amortismanı 40.000 YTL olan Demirbaşını B Döner Sermaye İşletmesine devir etmiştir.
Demirbaşı veren A Döner Sermaye İşletmesinin kayıtları;
257-Birikmiş Amortismanlar Hesabı 40.000
689-Diğer 0lağandışı Gider ve Zararlar 60.000
255- Demirbaşlar Hesabı 100.000
Şeklinde muhasebeleştirilecektir.
Demirbaşı alan (B) Döner Sermaye İşletmesinin kaydı;
255-Demirbaşlar Hesabı 60.000
602- Diğer Gelirler Hesabı 60.000
şeklinde muhasebeleştirecek ve bu gelir üzerinden Hazine Hissesi ayrılmayacaktır. Ancak yıl sonunda gönderilecek Yönetim Dönemi (Bilanço ve ekleri) Hesabına 602 Nolu Hesabın alt detay hesapları eklenecektir.
MAL ve MALZEME:
Örnek
(A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri 50.000 YTL olan mal/malzemesini, B Döner Sermaye İşletmesine devir etmiştir.
Mal / Malzemesini veren A Döner Sermaye İşletmesinin kayıtları;
689-Diğer 0lağandışı Gider ve Zararlar 50.000
150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 50.000
Şeklinde muhasebeleştirilecektir.
Mal / Malzemeyi alan (B) Döner Sermaye İşletmesinin kaydı;
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 50.000
602- Diğer Gelirler Hesabı 50.000

BEDELLİ DEVİR
DEMİRBAŞ:
Örnek
Demirbaşı satan işletme;
(A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri 50.000 YTL Birikmiş Amortismanı 30.000 YTL olan demirbaşı 25.000 YTL ye satmıştır.
257-Birikmiş Amortis Hes. 30.000
100-Kasa Hesabı: 25.000
255-Demirbaşlar Hs. 50.000
679-Diğer Olğ Dışı Gelir Kar. 5.000
şeklinde Muhasebeleştirilecek ve bu gelirden 5234 sayılı Kanunun 1 inci Maddesi gereği Hazine hissesi ayrılarak yatırılacaktır.
Demirbaşı Alan İşletmenin Kayıtları;
255-Demirbaşlar Hesabı 25.000
103-Verilen Çekler ve Gön Em.Hs 25.000
----------------------------- / --------------------------------------------------
103-Verilen Çekler ve Gön Em.Hs 25.000
102-Bankalar Hesabı 25.000
Şeklinde kayıt yaparak aldığı Demirbaşı normal Amortisman ayırmak suretiyle kullanmaya devam edecektir.
DOĞRUDAN GİDER YAZILACAK MADDİ DURAN VARLIKLAR
213 SAYILI Vergi Usul Kanunu’nun 313 üncü Maddesinin 3 üncü fıkrası gereği 670 YTL’yi aşmayan alet, edevat, mefruşat ve demirbaşlar Amortismana tabi tutulmayarak doğrudan gider yazılır. (670 YTL sabit olmayıp her sene Yeniden Değerleme oranında artırılmaktadır.)
Örnek :
Döner Sermaye Saymanlığına bağlı Devlet Hastanesine 580 YTL tutarında Demirbaş alınmış ise.
740-Hizmet Üretim Maliyeti: 580
103-Verilen Çek ve Gön.Em.Hes: 580
Ayrıca,
940-Demirbaş Giderleri Hesabı :580
941-Demirbaş Giderleri Alacaklı Hes: 580
MAL ve MALZEME
Örnek
(A) Döner Sermaye İşletmesi kayıtlı değeri 1.000 YTL olan mal/malzemesini, B Döner Sermaye İşletmesine bedelli devretmiştir.
Mal / Malzemesini satan A Döner Sermaye İşletmesinin kayıtları;
689-Diğer 0lağandışı Gider ve Zararlar 1.000
150- İlk Madde ve Malzeme Hesabı 1.000
---------------------------- / --------------------------------------------
136- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı (B Hastanesi) 1.060
679- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar Hesabı 1.060
--------------------------- / ----------------------------------------------
Tahsilatta;
102- Bankalar Hesabı 1.060
136- Diğer Çeşitli Alacaklar Hesabı (B Hastanesi) 1.060
Şeklinde muhasebeleştirilecektir.
Mal / Malzemeyi alan (B) Döner Sermaye İşletmesinin kaydı;
150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı 1.060
320- Satıcılar Hesabı (A Hastanesi) 1.060
------------------------------ / ----------------------------------------
Ödemede;
320- Satıcılar Hesabı (A Hastanesi) 1.060
103- Verilen Çekler ve Gön Em.Hs 1.060
Şeklinde muhasebeleştirilecektir.
Muhasebe ile ilgili soru ve sorunlarınız için;

İSİM TELEFON E-MAIL

Ali Gazi 0 312 458 51 36 ali.gazi@saglik.gov.tr

Mustafa Sevindik 0 312 458 51 37 mustafa.sevindik@saglik.gov.tr

Derya Tunç 0 312 458 51 36 derya.tunc@saglik.gov.tr

Osman Alagöz 0 312 458 51 38 osman.alagoz@saglik.gov.tr

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

E-Bordro Giriş

e bordro

Hava Durumu

Antalya
Ankara