Yöneticiler Dikkat Otellerde Yapılan Konaklamalı Ağırlamalardan Ceza Alabilirsiniz?


Kamu Kurumları Etik Kurulunun bugün Resmi gazetede yayınlanan kararına göre Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ikinci bölümünde “Etik Davranış İlkeleri” belirlendiği Yönetmelik’in 15. maddesinde, “Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri” nin hediye alma yasağı kapsamında olduğu hüküm alındığı.
Ayrıca Yönetici konumunda olan kamu görevlilerine, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında almayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı, kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı, etik davranış ilkelerine uyulup uyulmadığını gözetmeyi ve etik davranış konusunda rehberlik yapmayı bir sorumluluk olarak yüklediği alınmıştır.
Bu nedenle otellerde konaklamalı eğitim ve ağırlamaların katılımında yöneticilerin yönetmelik hükümlerine uygun davranması aksi taktirde suç işledikleri ve ceza gerektiği ilgili kurur kararıyla belirtilmiştir. İşte kararın bazı bölümleri

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KARARI

Dosya No : 2008/105

Başvuru Tarihi : 6/11/2008

Karar Sayısı : 2009/1

Karar Tarihi : 23/1/2009

KARAR

5176 sayılı Kanunun 5. maddesinin verdiği açık yetkiye istinaden çıkarılan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in ikinci bölümünde “Etik Davranış İlkeleri” belirlenmiş olup Yönetmelik’in 15. maddesinde, “Görev yapılan kurumla iş, hizmet veya çıkar ilişkisi içinde bulunanlardan alınan karşılama, veda ve kutlama hediyeleri, burs, seyahat, ücretsiz konaklama ve hediye çekleri” nin hediye alma yasağı kapsamında olduğu hüküm altına alındığı. Yönetici konumunda olan kamu görevlilerine, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında almayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı, kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı, etik davranış ilkelerine uyulup uyulmadığını gözetmeyi ve etik davranış konusunda rehberlik yapmayı bir sorumluluk olarak yüklediği

Ayrıca, Yönetmelik’in “Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu” başlığını taşıyan 20. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında ise; yönetici konumunda olan kamu görevlilerine, kurumlarının amaç ve politikalarına uygun olmayan işlem ve eylemleri engellemek için görev ve yetkilerinin gerektirdiği önlemleri zamanında almayı, personelinin karşı karşıya kaldığı mali ve diğer zorluklar konusunda dikkatli davranmayı, kişisel davranışlarıyla personeline örnek olmayı, etik davranış ilkelerine uyulup uyulmadığını gözetmeyi ve etik davranış konusunda rehberlik yapmayı bir sorumluluk olarak yüklediği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle hakkında inceleme yapılan kamu görevlilerinden ...Yönetmelik’in “hediye alma ve menfaat sağlama yasağı”na ilişkin 15. maddesi ile “yöneticinin hesap verme sorumluluğu”na ilişkin 20. maddesinde düzenlenen etik davranış ilkelerine aykırı davrandıkları sonucuna varılmış, kararın taraflara tebliğine ve Resmî Gazete’de yayımlanmasına, tebliğden itibaren altmış gün içinde idari yargıya itiraz yolu açık olmak üzere

23/1/2009 tarihinde oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Yeni yorum gönder

Bu alanın içeriği gizlenecek, genel görünümde yer almayacaktır.
  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimlendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

sponsorlu bağlantılar